--> Kennel Riverbreeze

Artikel - Dämpande signaler

Författare: Roger Markström Working Gundogs

Dämpande signaler

De används i ett tidigt skede för att förhindra att saker händer
Signaler som hunden använder för att lugna sig själv, andra hundar och människor
Det finns ett 40-tal dämpande signaler som hundar och vi kan använda, jag ska här beskriv några.
En förutsättning för att hunden ska kunna samarbeta är att de kan kommunicera, de har inte våra ord, men ett mycket väl utbyggt kroppsspråk. Och de samverkar först med sin förare om föraren kan vara till någon nytta.
De använder signalerna för att lugna och dämpa sig själva när de känner sig oroliga eller stressade och för att få andra i att känna sig säkrare.
De används också för att visa att man inte har några onda avsikter och för att visa att man vill bli vän med andra hundar och människor.
Några signaler används också för andra saker i andra situationer, en del är så flyktiga att vi knappt kan se dem.
De används också i ett tidigt skede för att förhindra att saker händer, för att undvika hot från människor och hundar, för att dämpa rädsla och nervositet, för oljud och andra obehagliga saker.
Det krävs erfarenhet för att se allt detta i varje situation.

CarpeChaplinCarpe

Vifta på svansen

Är inte alltid ett glädjetecken, du måste titta på hela hunden.
Din hund kan använda den signalen när den tror att du är arg eller när du är arg.
Hunden är ett konfliktlösande djur och försöker därför att lugna ner dig. Den kan också lugna andra genom att spela valp.
I det här fallet är det också sannolikt att hunden är en "aktivhanterare" som i sin frustration/beredskap försöker komma loss ur det obehagliga kopplet. Något som föraren tyvärr inte uppfattar.

Gäspa

Gäspningen är kanske den mest fängslande av alla signaler och en signal som du själv kan använda.
Din hund kan gäspa när ni ska gå ut, bråkar eller grälar hemma, när du håller för hårt i din hund, när du kramar honom, går in till veterinären och i massor av andra situationer.
På bilden kan vi dessutom se den låga pannan, sneglande kisande ögon och bakåtstrukna öron.
Hunden är en "passivhanterare" som sitter uppbunden utanför en butik är mycket obekväm i situationen med det "stirrande kameraögat".

Slicka nosen

En mycket hastig rörelse med tungan, så snabb att den ibland kan vara
svår att se, är en lugnande signal.
Din hund kan använda den när han närmar sig en hund/människa, när en annan hund närma sig på avstånd han stannar, vänder bort huvudet och slickar sig om nosen.
Eller när du böjer dig ner för att lyfta upp hunden.
Du kan själv använda den genom att slicka dig om munnen, eller bara visa tungspetsen lite grann, och följa upp med en smaskning.
Här ser vi också hur hunden sneglar och kisar utan att ta ögonkontakt.
Nosa
Eftersom hundar även nosar för att känna dofter, måste man se till hela situationen för att vara säker på vad det handlar om. Nosande kan vara en hastig rörelse ner mot marken
eller golvet, och upp igen.
Din hund kan använda den här signalen när en annan hund eller människa närmar sig, när någon går rakt emot honom eller n är du kallar på din hund och din röst är lite irriterad eller krävande.

Gå sakta

Rörelser som saktar av, ibland är det knappt någon rörelse alls, har en mycket lugnande effekt. Din hund kan använda den här signalen när den ser en annan hund.
När det händer mycket runt hunden och han försöker lugna ner föraren.
När du kallar in din hund och din röst är lite irriterad eller krävande.
När du hoppar, viftar, gapar och skriker för att få hunden att springa snabbare, åstadkommer du oftast motsatsen, hunden rör sig långsammare för att lugna ner dig.
Du säger "ligg" med bestämd röst, din hund lägger sig mycket sakta, eftersom han måste dämpa ilskan i din röst. Du kan också gå sakta när en hund verkar rädd för dig.
Vända sig bort
Att vända sidan eller ryggen till mot någon är mycket lugnande. Din hund kanske gör det när du använder en väldigt arg röst eller går fram till honom när han känner att du är arg.
Du kan använda det när en hund visar tecken på nervositet eller aggressivitet.

Det finns mer - hundar har fler signaler

De gör sig så små, försöker slicka i ansiktet, blinkar med ögonen, smackar med läpparna och lyfter på tassen.
En del är hotfulla, som att stirra, gå rakt emot någon, ställa sig över någon, morra, skälla, göra utfall och visa tänder. Andra som svansföring och ragg, säger bara något om hur upphetsad hunden är.

Titta efter andra signaler - hotfulla eller lugnande - de kommer att säga dig mer
Om du inte varit så medveten om signalerna tidigare kan du själv genom träning öka din förmåga att känna igen dem.
Ägna litet tid åt att se på din egen hund och andra hundar, dra nytta av varje situation. I början krävs det ganska mycket koncentration från din sida, men snart sätter det sig i ryggmärgen.
Bilden: hunden är en hårt mentalt belastad "passivhanterare", något som du kan se på det tunna slemmet i munngipan och på flera andra ställen i munnen.
Se efter andra signaler, den stora munnviken, låg panna, sneglande ögon och de bakåtstrukna öronen, de kommer att säga dig mer.
Meddelandet från hunden är; jag är rädd, vill inte slåss men tänker försvara mig om det är nödvändigt.
Lär dig läsa hundens kroppsspråk, en förutsättning för att hunden ska kunna samarbeta med dig!

I samverkan med hunden
Roger Markström


Working Gundogs hemsida