--> Kennel Riverbreeze

Chaplins mentalbeskrivning

Sv. schäferklubben Romelanda
Mentalbeskrivare: Elisabeth Staafra


KONTAKT hälsning 3 (Accepterar kontakt, helt oengagerad men drar sig inte undan)
KONTAKT samarbete 3 (Följer med hela sträckan, neutral)
KONTAKT hantering 3 (Accepterar, är neutral)

Chaplin på mentalveskrivningChaplin på mentalveskrivningChaplin på mentalveskrivning

LEK 1 leklust 4 (Leker aktivt, startar snabbt)
LEK 1 gripande 4 (Griper direkt med hela munnen)
LEK 1 dragkamp 5 (Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper)

Chaplin MHChaplin MHChaplin MH
Chaplin MHChaplin MHChaplin MH

FÖRFÖLJANDE
start 1: 4 (Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet)
start 2: 4 (Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet)
GRIPANDE
start 1: 2 (Griper ej, nosar på föremålet)
start 2: 4 (Griper direkt, släpper)

AKTIVITET 3

FÖRFÖLJANDE  start 1: 4 (Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet) start 2: 4 (Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet) GRIPANDE  start 1: 2 (Griper ej, nosar på föremålet) start 2: 4 (Griper direkt, släpper) Chaplin MHChaplin MH

AVSTÅNDSLEK intresse 4 (Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.)
AVSTÅNDSLEK hot/aggressioner 1 (Inga skall eller morrningar
AVSTÅNDSLEK nyfikenhet 1 (Går ej fram till figuranten, ointresserad.)
AVSTÅNDSLEK leklust 1 (Visar inget intresse.)
AVSTÅNDSLEK samarbete 1 (Visar inget intresse.)

Chaplin MHChaplin MHChaplin MH

ÖVERRASKNING rädsla 3 (Gör en undanmanöver utan att vända bort blicken)
ÖVERRASKNING hot/aggressioner 2 (Visar enstaka hotbeteenden)
ÖVERRASKNING nyfikenhet 2 (Går fram när föraren sitter på huk och talar med overallen)
ÖVERRASKNING kvarstående rädsla 1 (Ingen tempoförändring eller undanmanöver)
ÖVERRASKNING kvarstående intresse 1 (Inget intresse för overallen)

Chaplin MH Chaplin MHChaplin MH

LJUDKÄNSLIGHET rädsla 4 (Flyr högst 5 meter)
LJUDKÄNSLIGHET nyfikenhet 3 (Går till skramlet när föraren står bredvid)
LJUDKÄNSLIGHET kvarstående rädsla 1 (Ingen tempoförändring eller undanmanöver)
LJUDKÄNSLIGHET kvarstående intresse 1 (Inget intresse för ljudkällan)

Chaplin MHChaplin MHChaplin MH

SPÖKEN hot/aggressioner 3 (Visar flera hotbeteenden under längre tid)
SPÖKEN kontroll 4 (Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott)
SPÖKEN rädsla 3 (Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren, )
SPÖKEN nyfikenhet 1 (Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad)
SPÖKEN kontakt 3 (Besvarar kontakt när figuranten bjuder)

Chaplin MHChaplin MHChaplin MH

LEK 2 leklust 4 (Leker aktivt, startar snabbt)
Lek 2 gripande 4 (Griper direkt med hela munnen)
SKOTT 2 (Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet)

Chaplin MHChaplin MH


Back